Twój koszyk

Zamknąć

Twój koszyk jest pusty.

Połączenie

Zamknąć

ZASADY I WARUNKI

KOSMECEUTYKI INDUS PVT. LTD ZASADY I WARUNKI

https://www.indusvalley.eu (Indus comseceuticals Pvt. Ltd) jest wyłącznie do sprzedaży Indus Valley organicznych farb do włosów I organicznych produktów kosmetycznych. Twoja satysfakcja to nasze motto, aby osiągnąć go w pełni, wydaliśmy pewne warunki dla naszej strony, które są bardzo ważne i sugerujemy, aby przejść przez to, ponieważ są one w Twoim najlepszym interesie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad dotyczących Witryny w dowolnym czasie, w tym wymienionych poniżej.

Regulamin wraz z Oświadczeniem o ochronie prywatności poprzez zamieszczenie zmodyfikowanych warunków na Stronie Internetowej. Oczekujemy waszego wsparcia i wsparcia.

Korzystanie z tej strony nie jest zalecane w przypadku problemów, które wymagają pomocy lekarza, dlatego należy zachować ostrożność i zawsze odwiedzać lekarza w przypadku powiązanych schorzeń.

GWARANCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Brak gwarancji na wyniki produktów, nie będziemy również ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z wykorzystania produktów planowanych na swojej stronie. Jeśli dostarczony do Ciebie produkt różni się od produktu opisanego na stronie internetowej, będziemy zobowiązani do jego zmiany. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą.

PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ta strona jest chroniona prawem autorskim i prawem własności intelektualnej. Tak więc, wszystko dotyczące strony, produktów, pisemnej koncepcji materiału jest zastrzeżone prawem autorskim i nikt nie może reprodukować lub przepisywać rzeczy na tej stronie. Zabronione jest modyfikowanie lub zmienianie jakichkolwiek ważnych elementów na stronie, a nawet ich wyświetlanie. Zostanie to uznane za naruszenie praw autorskich.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
 1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w dalszej części Regulaminu .
 2. Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni, licząc od dnia dnia następującego po upływie dnia od dnia następującego po Konsumentu lub Kliencie-Konsumentze lub osobie trzeciej wskazanej przez niego innego niż przewoźnik, będącego w posiadaniu zakupionych produktów.
 3. Jeżeli umowa obejmuje kilka towarów, które są dostarczane oddzielnie, partii lub w partiach, Okres AGAL liczy się od dnia objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub jego części , a w przypadku gdy umowa dotyczy regularna dostawa towaru na czas określony, od dnia podjęcia w posiadaniu pierwszego z towarów.
 4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartość produktu wynikającą z jego użytkowania w sposób wykraczający poza co jest niezbędne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można wysłać na adres e-mail Sprzedawcy Adres: info@biobe.eu
 6. Konsument lub Klient-Konsument może korzystać z modelu formularz odstąpienia od umowy dostarczony przez Sprzedawca lub użyj załącznika Nie. 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie Prawa.
 7. Konsument lub Klient-Konsument może również sporządzić pismo o odstąpieniu od umowy własnoręcznie , stwierdzając:
  a) Dane identyfikacyjne i adresowe Konsument lub Klient-Konsument,
  b) nazwę lub symbol zwracanych produktów,
  c) datę otrzymania produktów przez Konsumenta lub Klient-Konsument,
  d) Numer rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów produktów przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy na adres e-mail dostarczone przez niego.
 9. In przypadku odstąpienia od umowy umowę, umowę uznaje się za niemającą mocy zostały zawarte.
 10. In zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie praw konsumentów, Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi nie przysługują uprawnienia odstąpić od umowy: a)postanowienie usług, jeżeli przedsiębiorca w pełni wykonał za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia , że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę straci prawo do odstąpienia od umowy;
  b) w przypadku gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli i które może nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy szybko psujące się lub mające krótki termin przydatności do spożycia życie;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są
PRZESYŁKA

Przesyłka polecona zostanie wysłana w terminie dostawy wskazanym na potwierdzeniu nadania lub, jeśli nie określono terminu doręczenia, w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia wysyłki, z wyjątkiem wyjątkowych okoliczności.

SKARGA
 1. In przypadku niezgodności towaru z umowy w ciągu 2 lat od daty dostawy towar na rzecz Konsumenta, a Klient-Konsument prawo żądania wymiany lub naprawy towarów, a w przypadku niemożności lub odmowy doprowadzenia towaru do zgodności z umową, żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy umowy sprzedaży Towaru .
 2. Reklamacje mogą być składane w dowolnej formie. Dla celów dowodowych Sprzedawca zaleca składanie reklamacji dotyczące towarów należy przesłać w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy.
 3. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy,
  b) nazwę zakupionego towaru,
  c) opis skargi,
  d) datę ujawnienia niezgodności towaru z umową.
  e) Potwierdzenie zakupu od Sprzedawcy (W zależności od okoliczności możesz dostarczyć jeden z Następujące dokumenty: dowód zakupu, numer zamówienia, Potwierdzenie płatności, e-MAIl potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę itp.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przesyłając odpowiedź na adres wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, w tym adres poczty elektronicznej, umożliwiający zapoznanie się z pozycji Sprzedawcy.
 5. Domniemywa się, że niezgodność towarów, która ujawniła się w ciągu dwóch lat od daty dostawy towarów , istniała w chwili terminu dostawy, chyba że udowodniono inaczej lub domniemanie nie może być pogodzone ze szczególnym charakterem towarów lub charakterem niezgodności towaru z umową.
 6. Sprzedawca dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od momentu, w którym został poinformowany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o braku zgodności z umową, bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Klienta-Konsumenta, z uwzględnieniem specyfiki towary i cel, w jakim towary zostały zakupione.